Jyotish

Jyotish - čitanje natalne karte
Pula
32 EUR
DescriptionČitanje natalne karte u trajanju od 30 minuta putem web konferencije.
 

Sadhana